Το Θέατρο των Δελφών

Το αρχαίο θέατρο των Δελφών
© ΕΦΑ Φωκίδας, ΥΠ.ΠΟ.A

Το θέατρο των Δελφών, το οποίο εντοπίζεται στη ΒΔ γωνία του ιερού του Απόλλωνα, είναι το μεγαλύτερο κτίριο του αρχαιολογικού χώρου. Κτίστηκε κατά τον 4ο αι. π.Χ., επισκευάστηκε το 160/159 π.Χ. χάρη σε χορηγία του βασιλιά Ευμένη Β΄ της Περγάμου, ενώ κατά την αρχή του Νέρωνα, το 67 μ.Χ., απομακρύνθηκε το προσκήνιο και τοποθετήθηκε μια εξέδρα με ανάγλυφα που απεικόνιζαν επεισόδια από τη ζωή του Ηρακλή.