Ο Ξυστός δρόμος

O Ξυστός δρόμος, τρισδιάστατη αναπαράσταση, 
© ΕΦΑ Φωκίδας , ΥΠ.ΠΟ.A

Στο ανώτερο άνδηρο βρισκόταν ο ξυστός, δηλαδή μια στεγασμένη στοά με πλάτος 9,05 μ. και μήκος 185,95 μ. Το μήκος αυτό ισοδυναμούσε με ένα πυθικό στάδιο. Η στοά είχε διαδοχικά δύο κιονοστοιχίες, αποτελούμενες από 83 κίονες: η πρωιμότερη, του 4ου αιώνα π.Χ., ήταν δωρικού ρυθμού, από πωρόλιθο, ενώ κατά τη ρωμαϊκή περίοδο η κιονοστοιχία της πρόσοψης αντικαταστάθηκε με μαρμάρινη κιονοστοιχία ιωνικού ρυθμού. Το δάπεδο του ξυστού ήταν καλυμμένο με άμμο για τη διευκόλυνση των αθλητών, οι οποίοι αθλούνταν στη στοά αυτή όταν οι καιρικές συνθήκες δεν τους επέτρεπαν να χρησιμοποιήσουν τον ανοιχτό στίβο, την παραδρομίδα.

Κείμενο: Αφροδίτη Καμάρα, Δρ. Αρχαίας Ιστορίας