Ο θησαυρός των Κυρηναίων

Ο θησαυρός των Κυρηναίων, 3D αναπαράσταση, 
© ΕΦΑ Φωκίδας , ΥΠ.ΠΟ.A

Ο τελευταίος χρονολογικά θησαυρός του ιερού του Απόλλωνα είναι αυτός των Κυρηναίων, που χρονολογείται στα 334-322 π.Χ. Πρόκειται για δωρικό οικοδόμημα, δίστυλο εν παραστάσι, με επιγραφές χαραγμένες στα χαμηλότερα μέρη των παραστάδων.