Η Θόλος

Η Θόλος 
© ΕΦΑ Φωκίδας, ΥΠ.ΠΟ.A

Η Θόλος ήταν το επιβλητικότερο μνημείο στο ιερό της Αθηνάς Προναίας. Πρόκειται για κυκλικό οικοδόμημα που κτίστηκε από τον αρχιτέκτονα Θεόδωρο το 380-370 π.Χ. Είχε 20 δωρικούς κίονες στο περιστύλιο και 10 ή 13 κορινθιακούς ημικίονες στο εσωτερικό του σηκού. Έφερε πλούσιο γλυπτό διάκοσμο σε μετόπες. Η ακριβής χρήση του παραμένει αβέβαιη.