Οι ιδιότητες του Απόλλωνα

Ο χρυσόμαλλος Απόλλων με τη Λύρα,
© ΕΦΑ ​Φωκίδας, ΥΠ.ΠΟ.A

Ο Απόλλων ήταν ο θεός που συμβόλιζε το φως, την αναγέννηση και προστάτευε τις τέχνες και τις υψηλότερες εκφάνσεις του πνεύματος.

Υπάρχουν πολλές μυθολογικές εκδοχές για τη γέννηση και τη δράση του θεού. Ο Απόλλων γεννήθηκε την 7η μέρα του μηνός Βυσίου, του πρώτου μήνα της άνοιξης. Βρέφος ακόμη, αναγκάστηκε να τοξεύσει και να σκοτώσει τον Πύθωνα, τον δράκοντα που συμβόλιζε τις χθόνιες δυνάμεις. Σύμφωνα με άλλες μυθολογικές παραδόσεις, ο Απόλλων σκότωσε τον δράκοντα στα Τέμπη ή στην Κρήτη και, για να καθαρθεί από την πράξη του, αυτοεξορίστηκε στη χώρα των Υπερβορείων. Στην Αττική, η επάνοδος από τους Υπερβορείους και η αναγέννηση που ακολούθησε εορτάζονταν την 6η και 7η μέρα του μήνα Θαργηλιώνος με θρήνους τη μια μέρα και με χαρμόσυνους παιάνες την επομένη. Η σχέση του Απόλλωνα με τον κάτω κόσμο και η κυριαρχική θέση του στο αέναο παιχνίδι του θανάτου και της αναγέννησης συμβολίζεται με τη δοξασία ότι στον τρίποδα των Δελφών είχαν ενταφιαστεί τα λείψανα του Πύθωνα ή, κατά τους Ορφικούς, του διαμελισμένου από τους Τιτάνες Διονύσου.