Πάνορμος

Τμήμα λατομείων στην περιοχή του Προφήτη Ηλία,
© ΕΦΑ Φωκίδας, ΥΠ.ΠΟ.A

Στις πλαγιές του όρους Προφήτης Ηλίας, στον οικισμό του Πανόρμου εντοπίζονται αρχιτεκτονικά κατάλοιπα τα οποία ταυτίζονται από τους μελετητές με την αρχαία πόλη της δυτικής Λοκρίδας, Φαιστίνο, όπου υπήρχε το σημαντικό ιερό του Απόλλωνος του ἐν Φαιστίνῳ. Σημαντικά ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή δείχνουν τη σημασία της περιοχής στα αρχαία χρόνια, όπως η πλούσια  ταφή σε πίθο από τη θέση Λούζα, ο αρχαίος αμυντικός πύργος στα ΒΔ του χωριού, καθώς και οι ενεπίγραφοι λίθοι, στους οποίους καταγράφηκαν οι οι λεγόμενες ὠνές, δηλαδή οι πράξεις σύμφωνα με τις οποίες ο δούλος πωλούνταν στον Θεό εντός του ιερού του Απόλλωνα. Η έγκυρη πώληση δούλων ενώπιον μαρτύρων με το σκοπό την απελευθέρωση, ήταν μια πρακτική πολύ διαδεδομένη στην Κεντρική Ελλάδα και κυρίως στους Δελφούς.

Κείμενο: Δρ. Αφροδίτη Καμάρα, Ιστορικός