Δωρίδα

Βόιον,
© ΕΦΑ Φωκίδας, ΥΠ.ΠΟ.Α

Στην περιοχή μεταξύ Οίτης και Παρνασσού, σύμφωνα με την παράδοση στη χώρα των Δρυόπων, οι Δωριείς ίδρυσαν τέσσερις πόλεις, το Κυτίνιον, το Βόιον, τον Ερινεό και την Ακύφα – Πίνδο  οι  οποίες αποτέλεσαν την δωρική Τετράπολη. Από τα αρχαιότερα μέλη της Δελφικής Αμφικτυονίας, η Δωρίδα αποτελούσε, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, σημαντική και στρατηγική περιοχή ήδη 25 χρόνια πριν από τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Στην περιοχή οι Φωκείς και Λακεδαιμόνιοι ήρθαν αντιμέτωποι, οι μεν ως εισβολείς, οι δε ως επικουρούντες την Δωρική πρωτεύουσα Κυτίνιον. Τον 3ο αιώνα π.Χ. η Δωρική Τετράπολη εντάχθηκε στην Αιτωλική Συμμαχία.

Κατά τον 6ο μ.Χ. αιώνα το αρχαίο Βόιον ήταν η μόνη από τις πόλεις της Δωρικής Τετράπολης που αναφέρεται στο ''Συνέκδημο'' του Ιεροκλέους (535 μ.Χ.). Η περιοχή της Δωρίδας πήρε το σλαβικό όνομα ''Γραβιά'' και το 1254 ο βασιλιάς της Θεσσαλονίκης Βονιφάτιος ίδρυσε την φραγκική αυθεντία της Γραβιάς 

Κείμενο: Δρ. Αφροδίτη Καμάρα, Ιστορικός