Διακοσμητικά πλακίδια με μυθολογικές σκηνές

Χάλκινο πλακίδιο με μυθολογική παράσταση.
Ο βασιλιάς της Τίρυνθας Ευρυσθέας κρύβεται σε πιθάρι τρομαγμένος.
© ΕΦΑ Φωκίδας, ΥΠ.ΠΟ.A

Συνήθης μέθοδος διακόσμησης επίπλων και ξύλινων αντικειμένων ήταν η ένθεση πλακιδίων με διακοσμητικό ή αφηγηματικό χαρακτήρα. Τα πλακίδια αυτά ήταν κατασκευασμένα από μέταλλο (συνήθως χαλκό, αλλά και χρυσό ή άργυρο) ή και από ελεφαντόδοντο. Στο Μουσείο των Δελφών εκτίθενται τόσο ελεφαντοστέινα πλακίδια (αίθουσα χρυσελεφάντινων) με απεικονίσεις μυθικών πλασμάτων, όσο και χάλκινα πλακίδια που αναπαριστούν γνωστές μυθολογικές σκηνές.